Vijf oplossingen voor netcongestie

netcongestie kaart

Delen op:

Netcongestie is een groeiend probleem in Nederland. In januari 2023 kondigde de landelijke netbeheerder Tennet aan dat er in 2030 stroomtekorten dreigen te ontstaan. Dit heeft grote gevolgen voor zowel consumenten als bedrijven. Wat is precies de oorzaak van deze netcongestie? En nog belangrijker: Wat zijn de mogelijke oplossingen? U leest er meer over in dit artikel.

Wil je weten wat Netcongestie precies is en waarom het belangrijk is voor Elektromonteurs? Lees dan eerst dat artikel.

Oorzaken

Op dit moment begeven we ons in een energietransitie. Om de klimaatdoelen te behalen schakelen we over van fossiele brandstoffen zoals kolen en olie, naar duurzame vormen van energie als zon, wind en warmte. Deze energie wordt in veel gevallen teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Vroeger was het leveren van elektriciteit eenrichtingsverkeer, de stroom ging van de energiecentrale naar woningen en bedrijven. Met de komst van duurzame energie opwek via onder andere zonnepanelen is dit tweerichtingsverkeer geworden. Ons elektriciteitsnet is hier oorspronkelijk niet voor ontworpen. Dit leidt soms tot spanningsproblemen op het elektriciteitsnet. Het terugleveren van stroom is dan niet mogelijk.

Een andere oorzaak voor het ontstaan van netcongestie is de elektrificatie van onze mobiliteit. Steeds meer personenauto’s en bedrijfswagens rijden elektrisch. Om deze voertuigen te kunnen voorzien van elektriciteit wordt de laadinfrastructuur in ons land flink uitgebreid. In bijna iedere wijk en op veel bedrijventerreinen staan laadpalen. Ook deze vragen veel capaciteit van ons elektriciteitsnet.

Congestiekaart

Om de netcongestie in kaart te brengen is er een zogenaamde capaciteitskaart ontwikkeld. Via https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ kunt u zien of u zich in een congestiegebied bevindt. Hierin is onderscheid gemaakt tussen energieafname of teruglevering (invoeding).

netcongestie kaart

De oplossingen

Natuurlijk zijn er (tijdelijke) oplossingen voor netcongestie. Allereerst werken netbeheerders hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Er wordt flink geïnvesteerd, maar de uitbreiding kent uitdagingen. Onder andere materiaalschaarste en het tekort aan technisch personeel zorgen ervoor dat de uitbreiding van het elektriciteitsnet minder snel gaat dan gehoopt. In de tussentijd moeten we slimmer omgaan met ons energieverbruik. Hieronder zetten we wat oplossingen voor

1. Energieopslag

Uw energieverbruik bestaat vaak uit pieken. Het kan zijn dat u op bepaalde tijdstippen (bijvoorbeeld tijdens het opstarten van bepaalde machines) door piekverbruik boven uw Gecontracteerd Transportvermogen (GTV) uitstijgt, maar de rest van de dag niet. Het GTV is een afspraak die u met de netbeheerder heeft gemaakt over uw maximale verbruik. In zo’n geval kan Energieopslag uitkomst bieden. Energieopslag is in feite een grote batterij die zich oplaadt op de momenten dat uw verbruik normaal is. Tijdens de zogeheten pieken wordt energie uit de batterij gebruikt, zodat u niet boven het GTV uitstijgt. Een duurzame oplossing dus.

2. Energy hubs

Een energy hub is een decentrale energie-infrastructuur die duurzame energieproducenten direct koppelt aan de afnemers. Een energy hub brengt producenten van zon- en windenergie, waterstof en warmte samen met verbruikers, waardoor er een betrouwbaar aanbod ontstaat. Een directe koppeling tussen opwek en verbruik garandeert een efficiënt systeem. Lees hier meer over hoe recyclebedrijf Sortiva dankzij deze oplossing toch kan uitbreiden, ondanks netcongestie in het gebied.

3. Power Quality metingen

Het verzwaren van de elektriciteitsaansluiting is vaak noodzakelijk omdat het verbruik boven uw GTV uitkomt. Power Quality metingen helpen u hier slimmer mee om te gaan. Zo krijgt u met een permanente Power Quality meting realtime inzicht in uw energie opwek en verbruik. Dreigt uw GTV te worden overschreden en maakt u gebruik van opwek via zonnepanelen? Dan geeft de Power Quality meting een signaal naar de omvormers van de zonnepanelen zodat deze tijdig worden afgeschakeld. Ook tijdelijke Power Quality metingen kunnen mogelijk helpen om meer capaciteit uit uw bestaande aansluiting te halen.

4. Cable Pooling

Zonne- en windparken die bij elkaar in de buurt liggen, kunnen gebruik maken van één elektriciteitsaansluiting. Dit noemen we Cable Pooling. Met deze oplossing wordt dus maar één bestaande elektriciteitsaansluiting belast en hoeft er geen extra aansluiting te worden aangevraagd. Bekijk hoe Kenter deze toepassing heeft ingezet bij Firma Westra.

5. Congestiemanagement

Congestiemanagement is een systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit tegen financiële vergoeding op elkaar worden afgestemd. Is de druk op het elektriciteitsnet hoog? Dan kan een producent van duurzaam opgewekte energie tijdelijk, tegen betaling, minder produceren en terugleveren. De Congestion Service Provider maakt afspraken met de netbeheerders en marktpartijen om het verbruik tijdens piekmomenten te verlagen.

Bron: Kenter.nu

Delen op:

VIP lijst

Benieuwd naar onze andere artikelen?

Schrijf je dan direct in voor onze VIP lijst, en je ontvangt onze artikelen al eerste.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ontvang één keer per twee weken een mail met interessante content. Al meer dan 2000 Elektromonteurs zijn lid!

rectangle 1512

Meer kennis opdoen?

Wellicht dat deze blogs wat beter bij je aansluiten